جزوه بررسی رتبه بندی فازی

جزوه بررسی رتبه بندی فازی

جزوه بررسی رتبه بندی فازی درس کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی ، کد 0201 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 5907 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


روش رابطه برتری

نگرش و دیدگاه ادامو

نگرش بوکلی و چاناس

نگرش و دیدگاه بابوچی

الگوریتم

قدم اول

قدم دوم

قدم سوم

مثال عددی

توضیح

نگرش لی و لای

مثال عددی

توضیح

رتبه بندی با استفاده از امتیازات چپ و راست

نگرش چن و هوانگ

مثال عددی

توضیح

رتبه بندی با استفاده از روشهای کلامی

روش تونگ و افستاتیو

رابطه ترجیح کلامی

خاصیت ضد بازاتابی

خاصیت ضد تقارنی

خاصیت تمدی و تراگذری

نحوه به دست آوردن یک رابطه برتری کلامی

الگوریتم

مثال عددی

توضیح


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

خرید فایل word جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دریافت فایل pdf جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

خرید پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دانلود فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دریافت نمونه سوال جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

خرید پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دانلود مقاله جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دریافت مقاله جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

خرید فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دانلود تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

خرید مقاله جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دانلود فایل pdf جزوه بررسی رتبه بندی فازی از download

دانلود مقاله جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

خرید پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دانلود فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دریافت فایل word جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

خرید نمونه سوال جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دانلود فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دریافت فایل word جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دانلود فایل word جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

خرید فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دانلود تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دریافت فایل pdf جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

خرید کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دانلود فایل pdf جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دانلود کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از www

دانلود مقاله جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دریافت پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

خرید فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

خرید تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دریافت تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

خرید فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

خرید فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دانلود فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دریافت فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

خرید نمونه سوال جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

خرید فایل word جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دریافت فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دریافت فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دانلود کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از word

دریافت تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دانلود مقاله جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دانلود فایل pdf جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

خرید تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دانلود پروژه جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دریافت کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دانلود فایل word جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دریافت مقاله جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دانلود فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دانلود فایل جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دریافت فایل pdf جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

خرید کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دانلود کارآموزی جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

دریافت فایل word جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free

خرید تحقیق جزوه بررسی رتبه بندی فازی از free


مطالب تصادفی