جزوه روانشناسی محیط

جزوه روانشناسی محیط

جزوه روانشناسی محیط ، کد 0248 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 58
حجم 9545 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:

بعد پنهان نوشته ادوارد تی ها


فواصل در انسان

فضای بی شکل

پویایی فضا

فاصله صمیمی

فاصله صمیمی –  حالت نزدیک

فاصله صمیمی – حالت دور

فاصله شخصی

فاصله شخصی – حالت نزدیک

فاصله شخصی – حالت دور

فاصله اجتماعی

فاصله اجتماعی – حالت نزدیک

فاصله اجتماعی – حالت دور

فاصله عمومی

فاصله عمومی – حالت نزدیک

فاصله عمومی – حالت دور

چرا جهار فاصله؟

 

مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی


سکونت هستی

هستی در جهان

چهار شیوه سکونت

جنبه های دوگانه سکونت

احراز هویت

تعیین موقعیت

زبان معماری

در قالب اثرآمدن

 

محیط و رفتار اجتماعی


خلوت ، فضای شخصی ،قلمرو و ازدحام

سازوکار و کارکردهای خلوت

سازوکارهای خلوت

سازوکارهای غیر کلامی خلوت

سازوکارهای کلامی خلوت

سازوکارهای محیطی خلوت

سازوکارهای فرهنگی نظارت بر خلوت

نظارت پویا بر خلوت

کارکرد های خلوت

کارکردهای میان فردی

کنش متقابل فرد با دیگران

هویت فردی

 

آفرینش نظریه معماری


نقش علوم رفتاری در طراحی محیط

تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده

ویژگی های محیط ساخته شده و قابلت تعامل اجتماعی

مطالعه وست گیت

فضای اجتماعی و جغرافیای اتاق

فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز

کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی

مجاورت کارکردی و الگوهای تعامل اجتماعی در مناطق مسکونی

مرکزیت کارکردی و زمینه هایدتعامل اجتماعی

همگونی کالبدی و الگوهای تعامل اجتماعی

کاربرد طراحی برای تعامل اجتماعی

تفاوت های فردی و گروهی و الگوهای تعامل اجتماعی در محیط کالبدی

نتیجه گیری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از download

خرید فایل word جزوه روانشناسی محیط از download

دریافت فایل pdf جزوه روانشناسی محیط از download

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از download

خرید پروژه جزوه روانشناسی محیط از download

دانلود فایل جزوه روانشناسی محیط از download

دریافت نمونه سوال جزوه روانشناسی محیط از download

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از download

خرید پروژه جزوه روانشناسی محیط از download

دانلود مقاله جزوه روانشناسی محیط از download

دریافت مقاله جزوه روانشناسی محیط از download

خرید فایل جزوه روانشناسی محیط از download

دانلود تحقیق جزوه روانشناسی محیط از download

خرید مقاله جزوه روانشناسی محیط از download

دانلود فایل pdf جزوه روانشناسی محیط از download

دانلود مقاله جزوه روانشناسی محیط از www

خرید پروژه جزوه روانشناسی محیط از www

دانلود فایل جزوه روانشناسی محیط از www

دریافت فایل word جزوه روانشناسی محیط از www

خرید نمونه سوال جزوه روانشناسی محیط از www

دانلود فایل جزوه روانشناسی محیط از www

دریافت فایل word جزوه روانشناسی محیط از www

دانلود فایل word جزوه روانشناسی محیط از www

خرید فایل جزوه روانشناسی محیط از www

دانلود تحقیق جزوه روانشناسی محیط از www

دریافت فایل pdf جزوه روانشناسی محیط از www

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از www

خرید کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از www

دانلود فایل pdf جزوه روانشناسی محیط از www

دانلود کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از www

دانلود مقاله جزوه روانشناسی محیط از pdf

دریافت پروژه جزوه روانشناسی محیط از pdf

دانلود فایل pdf جزوه روانشناسی محیط از pdf

خرید فایل جزوه روانشناسی محیط از pdf

دانلود فایل pdf جزوه روانشناسی محیط از pdf

دریافت کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از pdf

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از pdf

خرید تحقیق جزوه روانشناسی محیط از pdf

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از pdf

دریافت تحقیق جزوه روانشناسی محیط از pdf

خرید فایل جزوه روانشناسی محیط از pdf

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از pdf

خرید فایل جزوه روانشناسی محیط از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه روانشناسی محیط از pdf

دانلود فایل جزوه روانشناسی محیط از pdf

دانلود کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از word

دریافت فایل جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود فایل جزوه روانشناسی محیط از word

خرید نمونه سوال جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود تحقیق جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود تحقیق جزوه روانشناسی محیط از word

خرید فایل word جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از word

دریافت فایل جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود فایل جزوه روانشناسی محیط از word

دریافت فایل جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از word

دانلود کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از word

دریافت تحقیق جزوه روانشناسی محیط از free

دانلود مقاله جزوه روانشناسی محیط از free

دانلود فایل pdf جزوه روانشناسی محیط از free

خرید تحقیق جزوه روانشناسی محیط از free

دانلود پروژه جزوه روانشناسی محیط از free

دریافت کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از free

دانلود فایل word جزوه روانشناسی محیط از free

دریافت مقاله جزوه روانشناسی محیط از free

دانلود فایل جزوه روانشناسی محیط از free

دانلود فایل جزوه روانشناسی محیط از free

دریافت فایل pdf جزوه روانشناسی محیط از free

خرید کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از free

دانلود کارآموزی جزوه روانشناسی محیط از free

دریافت فایل word جزوه روانشناسی محیط از free

خرید تحقیق جزوه روانشناسی محیط از free


مطالب تصادفی